Wettelijke vermeldingen - Babybio 
Onthaalpagina

Wettelijke vermeldingen

Babybio is een merknaam van Vitagermine.


Vitagermine S.A.S
Parc d'activités du Courneau
7 Rue du Pré Meunier
Canéjan - CS 60003
33612 CESTAS CEDEX
FRANKRIJK

Telefoon: +33 (0)5.57.96.56.56
Fax : +33 (0)5.57.96.56.50
www.vitagermine.com
Vitagermine S.A. met een kapitaal van 394.538€
R.C BORDEAUX B 775 586 811
Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Michel BOYER

Uitgave:
Deze website wordt uitgegeven door de maatschappij Vitagermine en gehost door de maatschappij OVH.
Directeur van de publicatie: Sophie DUCHESNE

Gebruiksbeperking:
Deze website bevat tal van elementen die beschermd zijn door Europese en internationale reproductierechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals, bij wijze van voorbeeld, de benaming, het logo, tekeningen, foto's, animaties, filmpjes, downloadbare documenten. Die elementen zijn exclusief eigendom van Vitagermine S.A. Elke presentatie, reproductie, wijziging, elk al dan niet commercieel gebruik, evenals elke overdracht naar een andere website en/of andere drager is verboden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de maatschappij Vitagermine S.A. Het gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is echter toegelaten.

Links naar websites van derden:
Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Het gebruik ervan valt onder uw eigen verantwoordelijkheid en Vitagermine S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de pagina's die u op die manier raadpleegt.

Behandeling van persoonlijke gegevens:
Vitagermine S.A. kan via zijn website en de sites van zijn merken gegevens van persoonlijke aard verzamelen, zoals mailadres of aantal kinderen. In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 was deze website voorwerp van een verklaring bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en beperkt Vitagermine S.A. het inzamelen en verwerken van gegevens tot wat strikt noodzakelijk is voor de activiteiten van de maatschappij. In geen geval zullen de ingezamelde gegevens worden meegedeeld aan derden. Vitagermine S.A. verbindt zich ertoe alle voorzorgen te nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen en, meer bepaald, om te verhinderen dat ze worden vervormd of beschadigd of dat derden zonder toelating er toegang toe hebben. In toepassing van de artikelen 38 en volgende van de wet Informatica en vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u overigens over recht op toegang, rechtzetting, wijziging of schrapping van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een mail of brief te sturen naar het hierboven vermeld adres.