Wettelijke bepalingen

Babybio is een geregistreerd handelsmerk van Vitagermine.

Vitabio is een geregistreerd handelsmerk van Vitagermine.

Vitagermine S.A.S

Parc d'activités du Courneau

7 Rue du Pré Meunier

Canéjan - CS 60003

33612 CESTAS CEDEX

FRANCE

Telefoon : +33 (0)5.57.96.56.56

Fax : +33 (0)5.57.96.56.50

www.vitagermine.com

Vitagermine S.A.S met een kapitaal van € 394.538

R.C BORDEAUX B 775 586 811

Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Michel BOYER

 

Uitgave :

Deze website wordt uitgegeven door Vitagermine en gehost door OVH.

 

Creatie:

Deze website is gemaakt door het bureau ohmyweb! - 19 allée James Watt - 33700 Mérignac.

 

Gebruiksbeperkingen :

Deze website bevat veel elementen die worden beschermd door Europese en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals de benaming, het logo, de tekeningen, foto's, animaties, video's, downloadbare documenten.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van Vitagermine.

Elke vertegenwoordiging, reproductie, wijziging, gebruik - al dan niet commercieel - en elke overdracht naar een andere website en/of een andere drager zijn verboden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vitagermine. Het gebruik ervan voor strikt persoonlijke doeleinden is echter toegestaan.

 

Links naar websites van derden :

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan en Vitagermine mag niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aldus geraadpleegde pagina's.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Via haar websites en de websites van haar merken verzamelt Vitagermine persoonlijke gegevens, zoals het e-mailadres of het aantal kinderen. Krachtens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 werd deze website aangegeven bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) en beperkt Vitagermine de vergaring en verwerking van dergelijke informatie tot het hoogstnodige in het kader van de bedrijfsactiviteiten. In geen geval zullen de vergaarde gegevens met derden worden gedeeld. Vitagermine verbindt zich ertoe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van gegevens te waarborgen en in het bijzonder, om te voorkomen dat ze worden vervormd, aangetast of geraadpleegd door onbevoegde derden. Op grond van de artikelen 38 en volgende van de wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, heb je trouwens het recht om gegevens die je aangaan te raadplegen, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail of brief te sturen naar het bovenstaande adres.

 

Informatie over de online beslechting van geschillen in overeenstemming met art. 14 lid 1 van RLL (het onlineplatform voor geschillenbeslechting)

De Europese Commissie stelt consumenten een onlineplatform voor geschillenbeslechting ter beschikking, in overeenstemming met art. 14 lid 1 van RLL. Het platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR) is in feite een website waar consumenten buitengerechtelijk geschillen kunnen beslechten in het kader van de online aankoop van goederen of diensten.